Sommaren 2019

 Styrelsen höll konstituerande möte den 26.5.2019 och posterna fördelades enligt följande

Petter Lingonblad                         ordförande
ordforande@svaf.fi                    0500 749 682

Björn Peltonen                               vice ordförande
bjorn.peltonen@netikka.fi       0500 864755

Marika Birell                                  sekreterare
sekreterare@svaf.fi,                  050 345 8956

Erik Cederholm                             kassör
kassor@svaf.fi                              0500 365 944

Dennis Lundell                              styrelsemedlem
lundell.dennis@gmail.com    050 339 9400

Sven-Olof Skagersten              styrelsemedlem
soskagersten@sundom.fi        044 357 1091

Christer Björs                            styrelsemedlem         
c.bjors@hotmail.com,             044 780 0011

Tveka inte att kontakta styrelsen i frågor som du undrar kring.

Aktuellt inom föreningen

I samband med föreningens årsmöte i januari hölls ett lyckat diskussionstillfälle med Sundom Samfällighet. En sammanfattning av diskussionen finns som bilaga. Styrelsen kommer att initiera diskussioner med såväl Vasa stad som Sundom båtklubb, Sundom samfällighet och Stormossen. Målsättningen är att hålla sådana diskussioner som återkommande tillfällen. Om du har något ärende som du vill att styrelsen tar upp till diskussion tillsammans med någon av ovannämnda samarbetsparter, kontakta styrelsen. Vi strävar efter att hålla kontakten med våra medlemmar per e-post i mån av möjlighet. Meddela gärna din e-postadress till styrelsen!
Trevlig sommar!
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *