Verksamhetsberättelse 2016

Översikt  över verksamheten  2016

Under  året  sammankom styrelsen  till 5  protokollförda  styrelsemöten .  Årsmötet hölls  den  17  mars  i  Sundom  UF:s lokal.  Föreningen  hade  119  betalande medlemmar.   Det  ekonomiska resultatet  presenteras  i  bokslutet.

Styrelsen  har  under  året satsat  på  att öka  föreningens  synlighet .  Den  6  mars  medverkade ordförande  Peter Finne  i  Sundom  TV  sändning.  I samband  med detta  infördes också  information  om  föreningen  i  textslingan.  Informationsskyltar  om  föreningen har  hängts  upp  i  båthamnar  och på  allmänna  platser  i  byn  .   En webbsida  och  en  facebooksida för  föreningen  har tagits  i  bruk .  Föreningen deltog  i  Kronvik plantförsäljning  den  26  maj  ( Peter Finne  o  Erik  Cederholm  ) , samt  i  Sundom  sommarfest den  14 augusti  vid  Långskärs  fiskehamn  ( Erik  Cederholm )

En  medlemsenkät sändes ut  till alla medlemmar  i  föreningen, denna  inbringade  38 svar.  i december  sändes  en skrivelse  till Sundom samfällighet ,  där  bl.a. våra medlemmars  önskemål gentemot  samfälligheten ( baserat  på  responsen från  medlems enkäten  )  framfördes .

Styrelsen .