Medlemsenkät 2016

Sundom villaägares förening – Medlemsenkät/Jäsenkysely 2016 Sammanställning

Totalt 38 svar (22.10.2016)

Ladda ner sammanfattning