Historia

Föreningen  startade  1998

Sundom Villaägaresförening r.f.  höll  årsmöte  21 febr 2019  på  Sundom prästgård .   Viktig information  från  mötet  som  även besöktes  av  Sundom smf. :s  orförande  Leif  Sund   som  även  deltog  i  den  diskussion som inleddes  efter  kaffepausen,  om för  villaägarna  aktuella  frågor 

1. Val av ordförande för styrelsen

Petter Lingonblad valdes till styrelsens ordförande.

2. Val av styrelsemedlemmar

Som styrelsemedlemmar valdes Marika Birell, Erik Cederholm, Björn Peltonen, Christer Björs, Sven-Olof Skagersten och Dennis Lundell. Styrelsens poster fördelas senare inom styrelsen.