Styrelsen 2019

Ordförande  :               Petter  Lingonblad

Vice ordförande  :      Väljes  vid styrelsens konstiuering

Sekreterare   :              Marika  Birell

Kassör  :                       Erik  Cederholm

Övriga medlemmar :   Christer  Björs

Sven -Olof  Skagersten

Björn  Peltonen

Dennis  Lundell