ÅRSMÖTE 18 April 2021

Sundom Villaägaresförening r.f. håller årsmöte ” På distans ” Team – möte Länk till mötet är

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUwZjhkZjYtNjJlMi00YmZkLWI1YzQtMzcxZTU1NGQzYTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e440e3c-c270-494c-aae6-e2c0ab0914c2%22%2c%22Oid%22%3a%2208e1c884-5aa5-45b2-9570-fc34ad1f4f33%22%7d

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden

Mötet startar kl. 18.00

Annons om mötet kommer att publiceras i Vasabladet och Pohjalainen södagen den 11 April 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *