Sundom Villaägaresförening r.f. Info

Sundom villaägares förening r.f. har ordet

År 1996 bildades i Sundom en förening för att tillvarataga och driva villaägarnas och övriga skärgårdsintresserades intressen, förmåner, skyldigheter och möjligheter till en trivsam och rekreationsrik fritid i skärgården. Av olika orsaker kom verksamheten aldrig igång.

År 2015 togs beslutet att blåsa nytt liv i Sundom villaägarens förening r.f. Föreningens ändamål är att bevaka att sommarstugeägarnas intressen tillvaratas i samarbete med stat, kommun och Sundom samfälligheter, som äger den mark på vilken en stor del av medlemmarnas villor är belägna. Trenden för skärgårdsliv och villaliv pekar neråt. Orsaker kan vara landhöjningen som grundar upp stränderna, igenväxningen av vattenområden och den yngre generationens större krav på fritidsaktiviteter.

Föreningen vill verka för en rättvisare arrendeavgift enligt tomtens värde och skick, samt för villaägares möjlighet att inlösa eller köpa tomten. Vi vill arbeta för klara och rättvisa regler för försäljning av villor på arrendetomt, samt möjlighet till längre arrendetid än fem år för villatomter. Föreningen strävar till att öka tillgängligheten i skärgården, genom att stöda medlemmarna i att driva frågor om t.ex. muddring, vassbekämpning och vintervägar. Detta för att Sundom skärgård också i framtiden skall förbli ett attraktivt och tillgängligt område för rekreation!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *