Årsmöte 2021 18 April

Sundom Villaägaresförening höll årsmöte 18 April som Team – möte

Vid mötet behandlades stadgeenliga ärenden .

Styrelsen för föreningen återvaldes med följande sammansättning

Ordförande Lingonblad Petter
Övriga styrelse medlemmar
Birell Marika , Cederholm Erik , Peltonen Björn , Björs Christer ,
Skagersten Sven-Olof , och Lundell .